Модернизиране на отоплителна система чрез пелетна горелка

В днешно време пелетните горелки превземат все по-голяма част от методите за отопление поради многото плюсове с които се характеризират. Те са добро и лесно решение за преустройство на съществуваща инсталация от твърдо гориво, нафта или други, така може да модернизирате вече съществуваща отоплителна система чрез пелетна горелка. Пелетните горелки са предназначени за един високо ефективен и екологично чист процес на изгаряне на дървесни пелети с диаметър около 6 до 8 мм. Пелетните горелки се произвеждат от висококачествена стомана и издържат на температури до  1150°С.

Пелетните горелки сами по себе си не представляват отоплително тяло, а се монтират към котли, по този начин котелът може да промени качествата и характеристиките си чрез подмяна на горелката.

Чрез пелетните горелки може да се осъществи изгаряне и на костилки от череши или вишни, които са предварително изсушени, както и на смес от костилки с пелети, с цел намаляване на разходите за отопление.

Горивния процес се контролира стриктно което позволява изключително ефективното изгаряне без почти никакъв отпадък.

Предимства на пелетните горелките:

Монтажа на пелетната горелка е много лесен на котли които са предназначени за ръчно зареждане на енергийния източник, като дърва или въглища и не се налагат сложни преустройства на вече съществуващия котел.

Пелетните горелки са най-добрата алтернатива на котли използващи  въглища, нафта, газ.

Пелетните горелки осигуряват повече удобство заради автоматизирания метод на работа, чрез контролер, което позволява работа чрез термостат поставен в достъпни помещения.

Пелетните горелки осигуряват висока ефективност на изгарянето и изключително ниски вредни емисии.

Горелките позволяват автоматично подаване на гориво от бункер или камера, който може да се изработи дори спрямо мястото, вида и размера на котела и желаната маса на еднократно зареждане с пелети.

Разходите за експлоатация на пелетните горелки са минимални.

Може да се сдобиете и със само почистващата се пелетна, което може да сведе до минимум обслужването на системата ви за отопление чрез пелети. 

Освен автоматизирано подаване на нужното количество пелети, горелките може да разполагат и със система за автоматизирано запалване, което може да позволи запалването на котела чрез таймер, или дори и чрез мобилният ви телефон

Пелетните горелки гарантират по голяма безопасност при работа в сравнение с други видове отопления.

Как да изберем пелетна горелка?

За избора на подходяща пелетна горелка от първостепенна важност е да си отговорите на въпроса: Какви пелети желаете да използвате? - Пелетите може да са с ниско или с високо пепелно съдържание, да бъдат дървесни или друг вид пелети, а може би и костилки. 

Котелът,  който вече имате и искате да подобрите чрез поставяне на пелетна горелка , дали е подходящ за пълноценното усвояване на мощността на горелката, или ще има големи загуби в комина, заради малка нагревна повърхност и ниско КПД, както и дали се налага от съществени промени за да може да се постави самата горелка, а и дали бункерът е подходящ и трябва ли да се преправя или да се прави изцяло наново за да може да работи с пелети и да подава автоматизирано към горивната камера.

Мощността на котела не означава непременно че и горелката за пелети трябва да бъде със същата мощност, дори в повечето случаи, котлите на твърдо гориво са пре оразмерени, и горелка с по-малка мощност ще бъде достатъчна за да захраните със същото количество топлина отопляемите помещения.

3.05 / 52
 

Попитай за консултация А1 Енерджи

Телефон за консултация 088 820 85 25

Aко сте затруднени в избора си, не можете да вземете сами решение, за това какво точно Ви трябва, не се колебайте да се обърнете към нас за консултация

Попитай за консултация